Privacyverklaring

 

Voor je ligt de privacy verklaring van Reizen-door-europa.nl. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Reizen-door-europa.nl.

1. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

2. Reizen-door-europa.nl

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Reizen-door-europa.nl. Reizen-door-europa.nl is een reisblog dat zich richt op het maken van blogs over diverse locaties door heel Europa. Het doel van de reisblog is het inspireren van Nederlanders en Belgen.

Bij het bezoeken van de website zijn er situaties waarin jouw gegevens door Reizen-door-europa.nl verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Reizen-door-Europa.nl, neem dan gerust contact op!

3. Doel van de gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

3.1 Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Reizen-door-Europa.nl via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

3.2 Analytics

De website van Reizend-door-Europa.nl verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

4. Ontvangers

De gegevens die Reizen-door-europa.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

4.1 Hostnet

De e-mail en de website van Reizen-door-europa.nl wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

5. Opgeslagen periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Reizen-door-Europa.nl, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

5.1 Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Reizen-door-europa.nl via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

5.2 Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics

6. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Reizen-door-Europa.nl of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Reizen-door-europa.nl. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Reizen-door-europa.nl privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

7. Jouw rechten

7.1 Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Reizen-door-europa.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Reizen-door-europa.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

7.2 Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Reizen-door-europa.nl.

7.3 Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Reizen-door-europa.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

7.4 Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Reizen-door-europa.nl niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

8. Plichten

Reizen-door-europa.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Reizen-door-europa.nl via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Reizen-door-Europa.nl de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Reizen-door-europa.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Reizen-door-europa.nl behoud zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Reizen-door-Europa.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Reizen-door-europa.nl te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info [@] reizen-door-europa.nl

Onderwerpen

  • Inleiding
  • Reizen-door-europa.nl
  • Doel van de gegevens
  • Ontvangers
  • Opgeslagen periode
  • Beveiliging
  • Jouw rechten
  • Plichten